• 31 mei 2019
  • ron
  • Geen categorie
  • 0
  • 239 Je kunt het overzicht sorteren door te klikken op één van de vetgedrukte teksten en wisselen tussen lijst en samenvattingen met gebruik van de icoontjes in de rechter bovenhoek.
Op 15 juni sluit de overschrijvingsperiode en dat betekent dat de club daarna weer een redelijk goed beeld heeft op het ledenbestand voor het nieuwe seizoen.
Wij hopen op zo min mogelijk verschuivingen en stiekem hopen we dat er nieuwe aanwas van buitenaf bij komt zodat we onze groei kunnen voortzetten.
En om als RVC Celeritas voetballend lid een jaar te verlengen moet je best over een goed incasseringsvermogen beschikken, want in de eerste opstart op het hernieuwde sportcomplex is er best een aantal zaken niet goed gegaan. Met name het wekenlang durende gehannes met de douches heeft voor onze leden voor veel irritaties gezorgd. En eigenlijk duurt dat nog steeds voort tot op de dag van vandaag. Nu niet meer koud, maar afwisselend heerlijk tot loeiheet. Op een of andere manier lijkt het niet maar niet te lukken om hier stabiliteit in te krijgen, ondanks dure reparaties vanuit de stichting. Tijdens de zomermaanden zullen wij er op aandringen om dit voor het nieuwe seizoen echt op orde te krijgen.Op sportief gebied hebben onze teams wisselende resultaten gehaald (en zijn enkele teams nog steeds met de competitie bezig), maar feit is dat alle de eindstreep hebben gehaald, dat er geen vervelende incidenten zijn geweest en dat iedereen in de gelegenheid is geweest zijn sport in teamverband te bedrijven.

Op organisatorisch gebied zal er na 15 juni meer duidelijkheid gegeven kunnen worden, maar in de aanloop naar die berichtgeving hebben we wel al een verandering te melden.

In de rol van Coordinator Jeugdzaken zal onze zeer gewaardeerde Theo de Reuver het stokje overdragen aan Ton Reijntjes, dit seizoen werkzaam als veldtrainer bij de zaterdag senioren selectie. Theo (die meer tijd wil vrijspelen ter ondersteuning bij de ziekte van zijn partner) blijft in de nadagen van het huidige seizoen nog in zijn rol actief bijv. als (mede)organisator van de opendag op za.1/6, maar zal daarna in overleg zijn taken overdragen aan Ton, die parallel al vast een aantal voorbereidingsactiviteiten opstart die betrekking hebben op volgend seizoen. Alle andere vrijwilligers blijven als vanzelfsprekend hun belangrijke huidige rol behouden en vervullen.
Namens RVC Celeritas danken wij Theo voor de vele arbeid die hij voor de club verricht heeft en zijn wij ook verheugd dat hij op projectbasis beschikbaar blijft, en tegelijkertijd verwelkomen we Ton in zijn nieuwe rol als Coordinator jeugdzaken, een rol die hij naast het veldtrainerschap van de senioren-selectie zal gaan vervullen met Dennis Young als hoofdtrainer.Verdere wetenswaardigheden voor het nieuwe seizoen zullen kort na 15 juni volgen.

Share:

Geef een reactie