• 30 augustus 2020
  • ron
  • Geen categorie
  • 0
  • 594 Je kunt het overzicht sorteren door te klikken op één van de vetgedrukte teksten en wisselen tussen lijst en samenvattingen met gebruik van de icoontjes in de rechter bovenhoek.

SAMENGEVATTE PROCEDURE OP TERREIN RVC CELERITAS:

Algemene aanwijzigingen

Houd op het Sportpark langs de lijn 1,5 meter aan.

Volg in de kantine de looproutes.

Bij bestellingen aan de bar zijn er veilige schermen geplaatst, zodat U gewoon uw natje en droogje kunt nuttigen.

Was je handen bij de toiletten.

Laat de deuren open staan (tbv ventilatie).

Verplichting: Leider/coach melden op 1e etage (ivm registratie bron- & contactonderzoek)

 

Onze jeugdcoordinatoren hebben deze week alle clubs met een email op de hoogte gebracht van de hoofdregels op ons Sportpark.

 

De leider/coach van thuis- en uitspelende clubs dienen zich te melden op de 1e etage in bestuurskamer.

Daar krijgt een team – indien gewenst en indien nog aanwezig – een sleutel van een kleedkamer.

Het commissielid van dienst (Rvc Celeritas) noteert/adviseert van/aan ieder team:

  • Mobiel nummer van minimaal één team vertegenwoordiger?
  • Uit hoeveel spelers + aanhang het team bestaat?
  • Omkleden in groepjes; om zodoende met max. 6-7 spelers in kleedkamer te zijn.
  • Doet verzoek om de kleedkamer na afloop schoon te vegen en daarna sleutel weer in te leveren op 1e etage.
  • Uiteraard verdient het de voorkeur om thuis om te kleden

 

Toeschouwers die niet direct bij een team betrokken zijn worden vriendelijk verzocht hun naam en telefoonnummer in de kantine op de daarvoor bestemde Formulieren in te vullen (tbv eventueel bron- en contactonderzoek)

 

HIERONDER TREFT U NOG VEEL INFORMATIE AAN, MOCHT BOVENSTAANDE ONVOLDOENDE DUIDELIJK ZIJN.

Beste leden,
Afgelopen weekeinde hebben we de eerste competitie ronde sinds 7/8 maart 2020 gehad. Nog maar met een paar thuiswedstrijden. Maar vanaf volgende week komt daar de onderbouw van de jeugd bij en dan wordt het echt weer druk op het sportpark. Want we moeten hier rekenen met factor TWEE … er is immers ook een tegenstander …
We hebben als vereniging al de nodige ervaring op onze trainingsavonden waarbij we ca.100 jeugdleden + 80-100 senioren te gast hebben, maar vanaf volgende week moeten op een dag rekening houden gemiddeld 200 spelers plus 200 familieleden. En bij een thuiswedstrijd van ons eerste elftal ook nog eens 100-250 toeschouwers extra. Kortom er zullen zaterdagen zijn dat er misschien wel 500 mensen tegelijkertijd op ons sportpark zijn.
Onderstaand kunt U lezen welke adviezen de KNVB geeft om hier als club plus leden verstandig mee om te gaan.
Als U de moeite neemt om dit te lezen dan zult U begrijpen dat de verantwoordelijkheid van de club beperkt is. Facilitair kan het e.e.a. georganiseerd worden, maar handhaving is een lastig verhaal, dus eigen verantwoordelijkheid een voorwaarde.
Belangrijk is dat we COVID-19 niet bagatelliseren en dat we een aantal basis zaken facilitair op orde hebben. Namens het bestuur kunnen we het volgende met U delen welke maatregelen de club genomen heeft:
* De kantineploeg heeft het buffet zeer professioneel corona-proof gemaakt, looplijnen aangebracht, en inschrijfformulieren bij binnenkomst kantine gereed liggen.
* Sanitair is/wordt grondig schoongemaakt; desinfectie en zeepjes zijn aanwezig.
* Alle kleedkamers zijn j.l. vrijdagmiddag 27aug door een team van vrijwilligers grondig schoongemaakt.
* O.b.v. onderstaande KNVB richtlijnen weten alle clubs (thuis- en uitspelend) dat thuis omkleden en douchen opties voor toegewezen kleedkamer zijn.
* Kader van de club zal er proberen op toe te zien deze basis regels maximaal toe te passen / handhaven.
* We hopen op ieders begrip en medewerking.
IS HET VELIG OM WEER TE VOETBALLEN?
De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HANDHAVING 1,5M REGELGEVING?
In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.
WAT MOETEN WE DOEN ALS IEMAND POSITIEF IS GETEST?
Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

HOE GA JE OM MET IEMAND DIE UIT EEN ORANJE GEBIED KOMT?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.
WAT KUN JE DOEN ALS JE WEDSTRIJDEN WILT VERPLAATSEN?
Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om zelf of in onderling overleg wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar m.b.t. verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie. Lees hieronder meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden.
WAT MOET JE DOEN ALS TEGENSTANDER AANGEEFT NIET TE WILLEN SPELEN IVM CORONA?
In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.
Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.
MOETEN SPELERS/OFFICIALS OP DE BANK OOK REKENING HOUDEN MET 1,5 M REGELS?
Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank afgeraden.
WELKE REGELS GELDEN ER VOOR KANTINES EN TERRASSEN?
Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:
• Reserveren
• Gezondheid checken
• Placeren
• Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:

o Volledige naam
o Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

HOEVEEL MENSEN MAG IK ONTVANGEN OP HET SPORTPARK?

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.
Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteit. Bij het bekijken van sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

EEN AANTAL ADVIEZEN/TIPS VOOR VEILIGHEID RONDOM KLEEDKAMERS
• Probeer zoveel mogelijk de trainingen en wedstrijden te spreiden over de speeldagen en eventueel uit te wijken naar andere dagen
• Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen en wedstrijden te spelen, zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren.
• Maak met de teams afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte.
• Maak met de teams afspraken over hoelang spelers voor- en na afloop van de wedstrijd mogen gebruik maken van de kleed- en doucheruimte.
• Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedruimtes.
• Indien mogelijk; maak na elk teambezoek de kleed- en doucheruimte schoon (richtlijnen geven aan minimaal één keer per dag)
• Indien mogelijk: laat voetballers omgekleed naar de sportaccommodatie komen en na afloop thuis douchen. Dit kan zeker gelden voor thuisspelende teams.
• Vraag iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te betreden wanneer dit niet noodzakelijk is.
• Vraag iedere speler/scheidsrechter om zelf een bidon/drinkfles voor tijdens de wedstrijd/rust mee te nemen
• Vraag leden/bezoekers om privé-eigendommen mee te nemen naar het veld om meer teams kwijt te kunnen in één kleedkamer.
• Indien nodig bij bijv. slecht weer: creëer een plek waar door de scheidsrechter de spelerspascontrole en het voorbereidende gesprek met de club-assistenten kan plaats vinden
• NOC*NSF heeft posters/materialen ontwikkeld om te gebruiken op je sportpark. Dit kan goed helpen om de richtlijnen van jouw club zichtbaar te maken op de accommodatie!
• Verwerk de kleedkamer-indeling in Sportlink_Club, zodat deze ook zichtbaar wordt op Voetbal.nl. Ook als er GEEN kleedkamer beschikbaar is, dit op deze manier vermelden. Voetballers en trainers kunnen dan thuis al zien of zij wel/geen kleedkamer tot hun beschikbaarheid hebben.
MAG JE – BIJV BIJ REIZEN NAAR UITWEDSTRIJD – MET MEERDERE MENSEN UIT VERSCHILLENDE HUISHOUDENS IN EEN (1) AUTO?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

EEN AANTAL ADVIEZEN/TIPS T.A.V. SCHOONHOUDEN KANTINE, KLEEDKAMERS, KANTINE, TOILET, DOUCHES

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

MOET DE SCHEIDSRECHTER 1,5M REGELS TOEPASSEN?
Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de volgende punten die niet gerelateerd zijn aan de spelregels:
• Niet waarborgen van de 1,5m afstand
• Naar de grond uitsnuiten van de neus
• Naar de grond spugen
• Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches

Ga wel in overleg met de aanvoerders en/of coach van het team mocht dit herhaaldelijk voorkomen in het belang van de veiligheid.

Share:

Geef een reactie