• 1 juni 2021
  • hans
  • Geen categorie
  • 0
  • 179 Je kunt het overzicht sorteren door te klikken op één van de vetgedrukte teksten en wisselen tussen lijst en samenvattingen met gebruik van de icoontjes in de rechter bovenhoek.

Het was een heel zwaar jaar voor leden en bestuur. De vereniging houdt zich, net als vele gezinnen, vast aan een heel dun draadje.

RVC Celeritas is weliswaar 114 jaar jong, maar is 3 jaar geleden op het Sportpark Prinses Irene weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Om Corona het hoofd te bieden heb je een financiƫle buffer nodig, die door vele jaren sparen pas kan worden bereikt. En die tijd heeft onze vereniging niet gehad.

Contributie is de enige inkomstenbron voor RVC Celeritas en kan dus simpelweg niet zonder deze inkomsten om te overleven.

Het bestuur heeft daarom het volgende besluit moeten nemen:

Ieder lid, jeugd of senioren, dient zijn of haar volledige contributie over het seizoen 2020/2021 in juni 2021 volledig betaald te hebben op gironummer:

NL61INGB0000350159, t.n.v. RVC Celeritas o.v.v. lidnummer, naam en geb datum. (Recentelijk zijn er nog herinneringen verzonden)

Bij niet tijdig betalen van de volledige contributie over het seizoen 2020/2021 is het niet toegestaan om het komende seizoen deel te nemen aan activiteiten van de club. Ook op mogelijke compensaties kunnen dan geen rechten aan worden ontleent.

Wij als bestuur zijn voornemens om onze huidige senioren leden die in juni hun volledige contributiebedrag hebben voldaan over het seizoen 2020-2021, aankomend seizoen te gaan compenseren. Er dienen echter eerst nog een aantal zaken voor ons duidelijk te worden alvorens we hier een concreet antwoord op kunnen geven hoe dat gaat gebeuren, maar daar komen we zsm op terug.

Het financieel goed afsluiten van het huidige seizoen is daar o.a. natuurlijk een belangrijk deel van en daarom het dringende verzoek om de betalingstermijn in acht te nemen. Vanaf augustus start het nieuwe seizoen weer en volgen er ook weer nieuwe facturen voor de contributie van het komende seizoen.

 

Vriendelijke sportgroet en bedankt voor uw begrip,

Bestuur RVC Celeritas.

 

 

 

 

Share:

Geef een reactie