• 29 juni 2021
  • hans
  • Geen categorie
  • 0
  • 49 Je kunt het overzicht sorteren door te klikken op één van de vetgedrukte teksten en wisselen tussen lijst en samenvattingen met gebruik van de icoontjes in de rechter bovenhoek.

.

Corona een spelbreker eerste klas voor het normale leven….. Niets blijkt normaal te zijn, eigenlijk heel oneerlijk.

Zo ook de contributie van het afgelopen seizoen. Weinig voetbal en trainen voor de senioren. Op bestuurlijk niveau niet minder zorgelijk…. want de rekeningen bleven gewoon binnenkomen ook in deze tijd waarin we geen gebruik mochten maken van de faciliteiten.

Dit heeft het bestuur genoodzaakt om bij iedereen de contributies voor 100% te innen van het afgelopen seizoen, met de belofte dat mocht RVC Celeritas een redelijke compensatie ontvangen dat de leden hier op de een of andere manier van gaan meeprofiteren.

CONTRIBUTIE-PLICHT.

Deze plicht geldt voor iedereen…. Doe dit nu, want voor je het weet ontvang je van de penningmeester al weer de contributie-nota van het komende seizoen.

Bestuursbesluit voor het komende seizoen:

1) Voor 1 augustus dient alle contributie van het afgelopen seizoen ontvangen te zijn, waarbij een betalings regeling niet meer mogelijk is.

2) Alle contributie voor het komende seizoen moet voor 1 september binnen zijn.
Een betalings regeling kan alleen persoonlijk met de penningmeester gemaakt worden via: penningmeester@rvcceleritas.nl

BIJ NIET TIJDIG BETALEN VAN DE CONTRIBUTIES IS HET VERBODEN DEEL TE NEMEN AAN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN RVC CELERITAS tot het mo

Share:

Geef een antwoord