aanmeldformulier

LET OP: Nadat U zich via onderstaand formulier hebt aangemeld wordt U uitgenodigd voor een gesprek om nader met de club kennis te maken. Onze ledenadministratie zal U daarvoor uitnodigen. Verder …

INSCHRIJVEN VOOR LIDMAATSCHAP;

Altijd schriftelijk via de Website.

Keuze als: Jeugdspeler; selectie speler, overige senioren, veteranen, dames, walking football, vriendschapslid, verenigingslid/donateur; niet spelend lid.

Wij zijn een vereniging met Normen en Waarden. Met bestuur, trainers en leiders in het bezit van een V.O.G.

UITSCHRIJVEN i.v.m. BEËINDIGING  VAN LIDMAATSCHAP

Altijd voor 1 juli. Ook schriftelijk bij de Ledenadministratie: een mail naar Ledenadministratie@rvcceleritas.nl.

Mondeling geldt niet bij ons … Overschrijving en/of uitschrijving alleen na voldoen verplichtingen zoals contributie betaling, en inleveren spullen van de vereniging.