• 25 april 2021
  • hans
  • Contributie
  • 0
  • 228 Je kunt het overzicht sorteren door te klikken op één van de vetgedrukte teksten en wisselen tussen lijst en samenvattingen met gebruik van de icoontjes in de rechter bovenhoek.

Beste leden,

Er is dit jaar weinig gevoetbald en slechts mondjesmaat getraind door de senioren. De jeugd heeft gelukkig gewoon 2 keer per week door kunnen trainen en hun onderlinge partijtjes kunnen doen.

Het bestuur merkte op dat senior-leden hun contributie minder enthousiast overmaakten of dit in de wachtkamer hebben gezet.

Het bestuur snapt dat, maar moet tegelijk mededelen dat de contributies bij RVC Celeritas dit seizoen ook gewoon betaald moeten blijven worden door iedereen, anders dreigt omvallen.

Vandaar dat we alle leden hierbij moeten blijven verzoeken om het volledige contributiebedrag voor dit seizoen te betalen en graag wel zo spoedig mogelijk op gironummer: NL61INGB0000350159, t.n.v. RVC Celeritas, o.v.v. naam en team.

Neem bij betalingsproblemen contact op met de penningmeester, Dennis Baak, via: penningmeester@rvcceleritas.nl

Uiteraard blijft er gezocht worden naar compensatie-mogelijkheden. We houden je op de hoogte. Bedankt voor jullie begrip en loyaliteit in deze moeilijke situatie.

Het bestuur.

Share:

Geef een antwoord